8 zásad ako vytvoriť kvalitný obsah na web

Marketing Jul 05. 2018
web obsah

V dnešnej dobe už nie je ťažké si vytvoriť vlastnú webovú stránku, ale to, čo sa stáva náročnejším, je tvorba toho správneho – zrozumiteľného, pútavého, k akcií vyzývajúceho – textu, ktorý váš web „predá“. Ako teda postupovať pri písaní?

Aby ste získali návštevníka na svoju stranu, musíte zabezpečiť, aby si za približne 7-8 sekúnd zamiloval váš web na základe dizajnu a obsahu. Prečo?   

V roku 2015 prišli mnohé štúdie s vyhlásením, že rozsah pozornosti u človeka (z ang. „human attention span“) – množstvo času, kedy sa osoba sústredí na riešenie určitej úlohy bez toho, aby bola nejakým spôsobom vyrušená a stratila pozornosť – sa v porovnaní s rokom 2000 znížilo z 12 sekúnd na slabých 8 sekúnd. Úsmevné je porovnanie tohto rozsahu s rozsahom zlatej rybky, u ktorej je to 9 sekúnd. (Zdroj: Statistic Brain)    
 

rozsah pozornosti clovek rybka
Zdroj: Statistic Brain.

1. Píšte stručne a zrozumiteľne

Prvé – odveké – pravidlo už všetci poznajú, no i tak naňho niekedy zabúdajú. Každý chce návštevníkom poskytnúť čo najväčšie množstvo informácií, aby si uvedomili, aké sú ponúkané produkty/služby perfektné, no i tu platí, že menej je viac. Nikto nechce čítať dlhé texty, ktoré nemajú konca kraja, nech sú aj akokoľvek pútavé a zaujímavé. Vsaďte preto na krátke a výstižné nadpisy, používajte podnadpisy, vyhýbajte sa vetám v dĺžke 5 riadkov, čleňte text odstavcami,... – jednoducho pracujte s bielym priestorom medzi textami, pretože aj ten vás môže predať. ;)

Časť z webovej stránky, ktorú sme vytvorili pre spoločnosť JTRE:
 

jtre web touch4it

2. Zamyslite sa nad tým, čo chcú vaši zákazníci, nie čo chcete vy

Namiesto otázky: „Čo chcem povedať o svojom podnikaní?“ si položte otázku: „Čo moji zákazníci potrebujú počuť?“. Niektorí marketéri sú zvyknutí predávať produkt tým spôsobom, že vymenujú jeho vlastnosti a parametre. Toto sú informácie, ktoré si zákazník dokáže prečítať aj sám, pokiaľ ho niečo také zaujíma, a preto ho na takýto marketing ani nenalákate. On v tej chvíli totiž potrebuje počuť/prečítať si, PREČO si má daný produkt kúpiť – ako mu môže pomôcť, uľahčiť život, ušetriť čas či peniaze a pod.

Vyskúšajte sa na svet pozrieť očami zákazníka a ľahšie si uvedomíte, aké dôvody ho môžu presvedčiť.   

3. Zadefinujte štýl komunikácie a „nastavte si svoju reč“

Čo týmto myslím? Treba si uvedomiť, že ak ste napríklad právnická firma, nemôžete sa klientom prihovárať rovnakým štýlom ako sa prihovára e-shop ponúkajúci detské oblečenie. Aj ako právnik môžete zvoliť uvoľnenejší štýl, no stále to musí ostať v medziach profesionality a zodpovednosti.

Je dobré si ešte v prvom kroku určiť, akou rečou budete komunikovať – či budete návštevníkovi tykať alebo vykať, či budete zachádzať aj do odbornejšej tematiky alebo iba na všeobecnej úrovni a pod.

4. Rozprávajte príbeh... ale v krátkosti

Nie je tajomstvom, že ľudia príbehy milujú... a preto ak chcete, aby si vašu značku zapamätali, porozprávajte im jej príbeh. „Votrite“ sa do ich mysle a staňte sa nezabudnuteľnými.

Výborným príkladom je spoločnosť Apple. Tá každý svoj produkt predáva práve prostredníctvom príbehu a emócií, ktoré z neho vychádzajú, ale upravuje sprievodné texty pri nových zariadeniach tak, aby tam vždy bola 1 veta prezrádzajúca jeho najväčšie tajomstvo: 

appl produkty pribeh
Zdroj: Apple. 

5. Kontrola obsahu po prvé, po druhé a aj po tretie

Veľakrát sa stane, že si prezerám webovú stránku a v textoch nájdem preklepy a iné drobné chybičky. Niečo také by sa už nemalo stávať. Skontrolujte si po sebe napísaný text aj viackrát a ideálne ho dajte skontrolovať aj niekomu inému, kto vidí daný obsah po prvýkrát – môže uvidieť preklep, ktorý vy nevidíte.

6. Nezabudnite na výrazné „Call-To-Action“ (CTA)

Chcete, aby návštevník na vašej webovej stránke nakúpil? Zaregistroval sa? Stiahol si niečo? Kontaktoval vás? Ak máte jasný cieľ, dajte mu to aj jasne najavo a naveďte ho k tomu. CTA button by mal:

  • vyzerať „klikateľne“, aby návštevníci bez premýšľania vedeli, že ide o tlačidlo
  • byť v rozsahu ideálne do 15 znakov
  • byť umiestnený na tom najviditeľnejšom mieste, kadiaľ sa návštevníci pohybujú
     
skillandia web touch4it

7. Ukážte svojich ľudí

Dôležitá myšlienka, ktorú si treba zapamätať, znie:

„Ľudia nakupujú od ľudí a preto buďte autentickí, čestní a dôveryhodní.“

Svojim návštevníkom by ste mali ukázať, že webová stránka patrí značke, ktorú majú radi a že za ňou stoja reálni ľudia.
 

firma tim oslava

8. Pochopte, kedy ľudia hovoria „áno“

Známe značky používajú rôzne – vedecky podložené – triky pri písaní, aby sa dokázali dostať do mysle zákazníkov a nasmerovať ich k želanej akcií. Takáto metóda sa označuje ako „podvedomé rámcovanie“ (z ang. subconscious framing) a jej cieľom je pochopiť, ako zmýšľajú ľudia. Existuje totiž množstvo vecí (pozn. „právd“) o zákazníkoch, ktoré je dobré poznať – tu je niekoľko príkladov:

  • Ak je pre nás ťažké sa v niečom rozhodnúť, máme tendenciu „kopírovať“ to, čo si myslia/hovoria/píšu iní ľudia.
  • Veľký dôraz kladieme na tie produkty alebo služby, ktoré vieme použiť na to, aby sme pomohli samým sebe.
  • Cena produktu/služby veľmi ovplyvňuje naše vnímanie jeho/jej hodnoty.
  • Zákazníci majú radi firmy, ktoré vykonávajú spoločensky zodpovedné aktivity, angažujú sa voči komunite, myslia na životné prostredie a pod.
Michaela
Michaela Roštecká Marketing Manager
Tags
Got a project?
Let's talk

Do you want to be our client?

Fill in this form, or, if you prefer, send us an email. Don’t worry, we’ll send you an NDA and your idea will be safe.