3 kroky ako čo najviac vyťažiť z online nástroja Google Analytics

Marketing Mar 02. 2017
google analytics

1. Pochopte zmysel ukazovateľa “Bounce rate”

Anglický výraz “Bounce rate” udáva percento návštevníkov webu, ktorí ho ihneď po vstupe opustili. Tento ukazovateľ prakticky hovorí o tom, že návštevník navštívil na webe iba jednu stránku a tú potom opustil bez toho, aby sa preklikol alebo pokračoval na iné stránky webu. Vo všeobecnosti ide o mieru okamžitých odchodov a o jeden z najdôležitejších ukazovateľov efektivity online kampaní a optimalizácie webových stránok.
Bounce rate sa vypočíta ako pomer počtu jednostránkových návštev ku celkovému počtu návštev vynásobený 100, aby sme to dostali v percentách.

Ak je tento ukazovateľ pri vašej webovej stránke vysoký, mali by ste zapracovať na jej zlepšení - vylepšiť dizajn či kvalitu obsahu na webe.

2. Pochopte zmysel ukazovateľa “Session duration”

Anglický výraz “Session duration” doslovne znamená trvanie relácie.

Čo je to relácia v tomto kontexte? Je to skupina interakcií, ku ktorým dochádza na vašich stránkach webu v určitom časovom rámci. Jednoducho povedané - ide o určitú skupinu všetkých akcií, ktoré vykoná návštevník/používateľ na vašich webových stránkach.
 

google_analytics
Obrázok: Brickset | Flickr

 

Pre zistenie trvania takejto relácie Google Analytics nepustí žiadny časovač, aby zistil, koľko sekúnd strávia používatelia na vašom webe. Online nástroj vypočíta priemerné trvanie relácie ako podiel celkového trvania všetkých relácií v sekundách a počtu relácií.

Ak máte v Google Analytics nastavené tzv. Udalosti (po angl. Events) - sú to interakcie používateľa s obsahom, napr. stiahnutie súboru, kliknutie na mobilnú reklamu a pod. - Google bude brať do úvahy poslednú úkon/odozvu používateľa na poslednej stránke a nie jeho prvý úkon na poslednej stránke.

3. Prepojte si navzájom Google Analytics a AdWords

Prepojenie nástroja Analytics s účtom AdWords vám môže pomôcť pri analýze aktivity zákazníkov na vašom webe po kliknutí na reklamu alebo zobrazení reklamy. Zároveň vám umožní sledovať všetky dôležité o kampaniach v Analytics a zistiť účinné metódy pre maximalizáciu zisku.

Vďaka prepojeniu účtov v týchto dvoch nástrojoch budete môcť importovať ciele a transakcie v Analytics, zobraziť v prehľadoch AdWords údaje zo služby Analytics a importovať remarketingové publikum Analytics.

Michaela
Michaela Roštecká Marketing Manager
Tags
Got a project?
Let's talk

Do you want to be our client?

Fill in this form, or, if you prefer, send us an email. Don’t worry, we’ll send you an NDA and your idea will be safe.