Zo života firmy

Jul 01. 2016

Ochranná známka pre logo Touch4IT – ako sme postupovali

trademark_preview

Po úspešnom schválení nášho nového loga Touch4IT sme sa rozhodli podať žiadosť o zápis loga ako ochrannej známky. Ako prebiehal celkový proces?

Prečo je ochranná známka dôležitá pre biznis?

Ochranné známky možno vnímať ako účinný nástroj komunikácie. Či už sa jedná o jednoduchú značku alebo logo, obe môžu povedať veľa o vás, vašej spoločnosti, povesti a hodnotách, ktoré zastupujete.

 

ochranná známka Touch4IT

 

Vaša ochranná známka nemusí obsahovať ani jedno slovo, no i tak bude vypovedať o vašom biznise viac, ako si myslíte. Vďaka nej môžete ľahšie upútať pozornosť zákazníka či klienta a ukázať im, ako sa vaša firma odlišuje od konkurencie na trhu.

Cenným prínosom je aj fakt, že ochranné známky sa v priebehu času môžu zhodnocovať. Čím viac sa zlepšuje povesť vašej firmy, tým cennejšia bude aj vaša známka. Stane sa tak hodnotným aktívom, ktoré budete môcť využiť.

 

Ako sme postupovali MY?

 

1. Dňa 20. novembra 2015 sme podali žiadosť o schválenie Touch4IT ako trademarku (alias ochrannej známky) cez online portál Úradu Európskej únie pre duševné vlastníctvo.

 

2. Na úvod sme zadefinovali logo a presné farby, z ktorých sa logo skladá. Mohli sme si vybrať, či chceme zaregistrovať textovú, obrazovú, obrazovú aj textovú alebo zvukovú známku.

 

3. Následne sme museli určiť všetky oblasti, v ktorých firma pôsobí a zaoberá sa nimi. Z predvoleného zoznamu rozličných činností a aktív sme vybrali tie, ktoré najviac vystihujú predmet nášho podnikania.

 

4. Po vyplnení všetkých potrebných údajov a informácií sme si vymenili ešte niekoľko e-mailov s Úradom EUIPO ohľadom konkretizovania farieb a po splnení všetkých náležitostí sme už len čakali.

 

5. Spracovávanie našej žiadosti a celkový proces trval ešte niekoľko mesiacov, no v marci 2016 sme obdržali správu o tom, že naša ochranná známka bude oficiálne zaregistrovaná dňa 24.3.2016.

 

 

Ochranná známka je platná už od dátumu podania žiadosti, na obdobie 10 rokov.

Touch4IT redakcia

Touch4IT

Redakcia

Tags: